Asmens duomenų apsauga

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: (8 343) 91 942
  Tel.: (8 343) 92 894
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt
2018-05-25, visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių, įstaigų ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jų duomenys.
BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę UAB „Sūduvos vandenys“ (toliau – Įmonė) užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, kreipkitės el. paštu asmensduomenys@sdg.lt. 
Dėl savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į Įmonę teikiant prašymą:
UAB „Sūduvos vandenys“ rūpinasi duomenų saugumu, gerbia ir saugo visų suinteresuotų šalių privatumą. Susipažinkite su:
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS
 • DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 • VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠU
 • PRIVATUMO POLITIKA
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-06