Informacija apie vandenį

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: (8 343) 91 942
    Tel.: (8 343) 92 894
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Informacija apie geriamąjį vandenį

Bendrovės Geriamojo vandens kokybės laboratorija pagal patvirtintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, suderintą su Marijampolės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Pagal šį planą 2019 m. buvo paimti 1182 mėginiai ir nustatytos 4306 analitės, iš jų 1472 mikrobinių rodiklių. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Marijampolės mieste bei Daugirdų, Riečių, Gudelių, Šventragio, Igliaukos, Igliškėlių, Gustabūdžio, Šunskų, Tursučių, Buktos, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Barštinės, Smilgių, Meškučių, Svetlicos, Liudvinavo, Kūlokų, Užgirių, Tautkaičių, Patašinės, Balsupių, Naujienos, Daukšių, Padovinio, Putriškių, Vaitiškių, Gyviškių ir Katiliškių gyvenvietėse pasirinkti 45 buolatinės ir periodinės programinės priežiūros taškai, tame tarpe kontroliuojamos Marijampolės miesto vandenvietė Nr. 1, Marijampolės miesto vandenvietė Nr. 2 bei Gudelių, Šventragio, Igliškėlių, Šunskų, Tursučių, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Meškučių, Liudvinavo, Tautkaičių, Naujienos, Padovinio ir Gyviškių vandens ruošyklas. Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, nustatomi šie geriamoj vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektros laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonis, kvapas. Vykdant periodinę programinę priežiūrą Geriamojo vandens kontrolės laboratorijoje papildomai nustatoma: žarninių enterokokų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, nitritas, nitratas.
Minėtose vandenvietėse bei vandens ruošyklose paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal cheminius (toksinius) rodiklius. Mikrobiologinės taršos atvejų Marijampolės miesto bei Daugirdų, Riečių, Gudelių, Šventragio, Igliaukos, Igliškėlių, Gustabūdžio, Šunskų, Tursučių, Buktos, Želsvos, Gavaltuvos, Sasnavos, Barštinės, Smilgių, Meškučių, Svetlicos, Liudvinavo, Kūlokų, Užgirių, Tautkaičių, Patašinės, Balsupių, Naujienos, Daukšių, Padovinio, Putriškių, Vaitiškių, Gyviškių ir Katiliškių gyvenvietėse geriamajame vandenyje nerasta.

UAB „Sūduvos vandenys“ vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros kokybės rodikliai ir parametrai Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų vietovių vartojimo vietose 2019 metai

Marijampolės savivaldybės programinės priežiūros duomenys

UAB „Sūduvos vandenys“ vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros kokybės rodikliai  Marijampolės miesto ir Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų vietovių vartojimo vietose 2020 metų I ketv.Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-31