Paslaugų kainoraštis

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: (8 343) 91 942
    Tel.: (8 343) 92 894
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

 
UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS
 
Marijampolės savivaldybės Taryba 2019 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-110 "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų" nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2019 m. gegužės  1 d.

Gyventojai už bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys 2019 m. birželio mėn., t.y. už 2019 m. gegužės mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,68 Eur/m3

2,03 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,77 Eur/m³

0,93 Eur/m³  

- nuotekų tvarkymo

0,91 Eur/m³  

1,10 Eur/m³  

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,13 Eur butui per mėnesį

1,37 Eur butui per mėnesį

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,35 Eur butui per mėnesį

0,42 Eur butui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos/namų reikmėms, įvaduose

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,55 Eur/m3

1,87 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,72 Eur/m3

0,87 Eur/m³

- nuotekų tvarkymo

0,83 Eur/m3

1,00 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,03 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,27 Eur namui per mėnesį

0,33 Eur namui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,50 Eur/m3

1,82 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,70 Eur/m³

0,85 Eur/m³  

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,58 Eur/m3

1,91 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,78 Eur/m³

0,94 Eur/m³

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,50 Eur/m3

1,82  Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,70 Eur/m³

0,85 Eur/m³

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga

 

Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį

Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, abonentams diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:                  

4,79

5,80

-          DN 15

1,79

 

2,17

-          DN 20

2,42

2,92

-          DN 25

5,95

7,20

-          DN 32

6,22

7,53

-          DN 40

11,65

14,10

-          DN 50-65

22,16

26,81

-          DN 80

26,11

31,59

-          DN 100

46,58

56,36

-          DN 150 ir daugiau

129,80

157,06

Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos  BDS7 koncentracijos padidėjimą

 0,033 Eur/m3

 0,040 Eur/m3

 Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

 0,021 Eur/m3

 0,025 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50  mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,007  Eur/m3

0,008 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą

0,005 Eur/m3

0,006 Eur/m3

PASTABA. Kitų miestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas palyginimui galima pasižiūrėti adresu: www.regula.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-08