Vykdomi projektai

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: (8 343) 91 942
  Tel.: (8 343) 92 894
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004, Finansavimo sutartis. Projektui skirtas 2.608.608,74 Eurų finansavimas iš ES fondų lėšų.

Įgyvendinant minėtą projektą bus vykdomos šios veiklos:
 1. Rekonstruoti nuotekų tinklus Marijampolėje. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 3,42 km pagrindinio nuotekų kolektoriaus. Rangos sutartis su UAB "KRS" pasirašyta 2018-03-13.
 2. Rekonstruoti vandentiekio tinklus Balsupių k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 2,85 km vandentiekio tinklų. Rangos sutartis su UAB "Požeminės linijos" pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2019 m. rugpjūčio mėn.
 3. Rekonstruoti vandentiekio tinklus Želsvos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 1,24 km vandentiekio tinklų. Rangos sutartis su UAB "Žemkasta" pasirašyta 2018-03-19. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-17 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“.
 4. Pakloti nuotekų surinkimo tinklus Patašinės k., Marijampolės sav.  Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,09 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų tinklų prisijungti 31 būstui. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2019-03-06.
 5. Pakloti nuotekų tinklus Liudvinavo mstl. Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 3,18 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų tinklų prisijungti 79 būstams. Rangos sutartis su UAB "Šiaulių plentas" pasirašyta 2017-06-28. Darbai baigti 2019 m. sausio mėn.
 6. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,3 km vandentiekio tinklų ir 3,93 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybes atitinkamai  prisijungti 42 ir 85 būstams. Rangos sutartis su UAB "Sumeda" pasirašyta 2017-06-26. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 7. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,53 km vandentiekio tinklų ir 2,44 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybes atitinkamai prisijungti 45 ir 49 būstams. Rangos sutartis su UAB "Žemkasta" pasirašyta 2017-06-26. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-02 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“.
 8. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Igliaukos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,41 km vandentiekio tinklų ir 4,07 km nuotekų tinklų ir sudaryti galimybes atitinkamai prisijungti 99 ir 105 būstams. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2019-05-06.
 9. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu Buktos k., numatyta pastatyti 30 m3/p našumo nuotekų valymo įrenginius. Rangos sutartis su UAB "Eigesa" pasirašyta 2018-06-06.

     

     Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-11-06.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „MARIJAMPOLĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA“ NR. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto „MARIJAMPOLĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA“, projekto kodas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001 Finansavimo sutartis. Projektui skirtas 1.950.497,79 Eurų finansavimas iš ES Fondų lėšų.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

 1. Rekonstruoti paviršinių nuotekų kolektorių Marijampolėje: Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Draugystės g., Sporto g., Kauno g. Bendras ilgis 2,43 km. Rangos sutartis su UAB "Instita" pasirašyta 2018-04-10.
 2. Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (1 vnt.) Marijampolėje. Rekonstruoto kolektoriaus išleistuve bus pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Rangos sutartis su UAB "Instita" pasirašyta 2018-04-10.
 3. Pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje: Klaipėdos g. ir Rasos g. Bendras ilgis 1,30 km. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2018-10-03.
 4.  Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (3 vnt.) Marijampolės mieste: Gėlyno g. - Kauno g. - Statybininkų g., J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. - Mokolų g., P. Armino g.
 5. Pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje; Šaulių g., Tarpučių g., Dariaus ir Girėno g. bei Tarpučių kvartale. Bendras ilgis 3,19 km.
 6. Suinventorizuoti ir registruoti apie 30 km paviršinių nuotekų tinklų.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-11-29.

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“

2019 m. liepos 29 d. pasirašyta projekto „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 Finansavimo sutartis. Projektui skirtas 922.886,38 Eurų finansavimas iš ES Fondų lėšų.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

 1. Pastatyti nuotekų surinkimo tinklus Gudelių mstl., Marijampolės sav. Bendras ilgis 5,39 km.
 2. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 3. Atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Sūduvos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje. Bendras neinventorizuotas ilgis apie 200 km.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-31.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-11