Naujiena

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
  • +370 635 00 007

Marijampolės mieste baigiamas įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001

2022 12 08

Marijampolės mieste baigtas įgyvendinti projektas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001.
Projekto tikslas – sumažinti Marijampolės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
Projekto tikslinė grupė Marijampolės miesto gyventojai, įmonės, įstaigos.
2017 m. kovo 10 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  ir uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ pasirašė projekto „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“, projekto kodas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001 finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2.561.527,78 Eur.
 
Dalį reikiamų lėšų apmokėjo Projekto partneris Marijampolės savivaldybės administracija.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. lapkričio 29 d.
Įgyvendinus projektą išplėsta ir rekonstruota paviršinių nuotekų surinkimo sistema bei įrengti į vandens telkinius išleidžiamų paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
Išspręsta viena didžiausių problemų Marijampolės mieste - pakeista dalis susidėvėjusios paviršinių nuotekų surinkimo sistemos ir išplėtota nauja paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Paviršinės nuotekos nebekelia grėsmės užtvindyti tankiai apgyvendintas teritorijas. Nevalytos nuotekos nebeneša šiukšlių, cheminių teršalų, kurie nebepatenka į paviršinius vandens telkinius, nebeteršiama aplinka. Surenkamos bei į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos yra valomos.
Įgyvendinus projektą:
- rekonstruota 2,44 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Marijampolės mieste Draugystės, Kauno, S. Dariaus ir S. Girėno, Sporto ir Stoties gatvėse ir 0,41 km paviršinių  nuotekų surinkimo tinklų Marijampolės mieste Geležinkelio gatvėje;
- pastatyti 5 vnt. paviršinių nuotekų valymo įrenginių;
- pastatyta 1,3 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos ir Rasos gatvėse Marijampolės mieste;
- pastatyta 3,66 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Šiaulių, Tarpučių, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėse bei Tarpučių kvartale Marijampolės mieste;
- inventorizuota 30,02 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Marijampolės mieste ir įsigyta programa tinklų skaitmenizavimui.
Projektas atitinka 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2-APVA-R-007 priemonės  „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ nuostatas.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-08