Marijampolės savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004

2022 12 08

Marijampolės savivaldybėje baigtas įgyvendinti  projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“.
Projekto tikslas padidinti Marijampolės savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą yra pasiektas.
Projektas  įgyvendintas pagal priemonės 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2 konkretų uždavinį – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
2017 m. balandžio 13 d. LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra (įgyvendinančioji institucija) ir uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004  finansavimo sutartį. Šioje sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma –  4.014.863,41 Eur. Dalį reikiamų lėšų 1.406.254,67 Eur skyrė projekto vykdytojas uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys" ir projekto partneris Marijampolės savivaldybė.
Dalis Marijampolės savivaldybės Buktos, Igliaukos, Liudvinavo, Patašinės, Sasnavos gyvenviečių gyventojų neturėjo galimybės prisijungti prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos, nes nebuvo geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų, gyventojams nebuvo užtikrinama viešai teikiama centralizuota geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslauga.
Veikiantys nuotekų valymo įrenginiai Liudvinavo, Igliaukos, Sasnavos gyvenvietėse nebuvo maksimaliai išnaudojami, nes dalyje gyvenviečių nebuvo pakloti nuotekų tinklai.
Dalis esamų geriamojo vandens tiekimo tinklų Želsvos ir Balsupių gyvenvietėse bei nuotekų surinkimo tinklų Marijampolėje buvo susidėvėję, dažnai vyko jų avarijos, kai kur buvo per maži tinklų diametrai, todėl buvo būtina atlikti dalies tinklų rekonstrukcijos darbus.
Projekto apimtyje atlikti darbai:
- Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Buktos k. – 5,88 km. Darbai baigti 2020 m. kovo 4 d.
- Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Igliaukos k. – 8,71 km. Panaudojant Projekto sutaupytas lėšas paklota 1,29 km tinklų. Darbai baigti 2021 m. vasario 1 d.
- Pakloti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai  Sasnavos mst. – 6,16 km. Panaudojant Projekto sutaupytas lėšas paklota 1,34 km tinklų. Darbai baigti 2020 m. lapkričio 30 d.
- Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Liudvinavo mstl. – 3,57 km. Darbai baigti 2019 m. sausio 7 d.
- Pakloti nuotekų surinkimo tinklai Patašinės k. – 1,02 km. Darbai baigti 2020 m. vasario 4 d.
- Rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklai Balsupių mstl. - 3,12 km. Darbai baigti 2019 m. sausio 7 d.
- Rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklai Želsvos k. - 1,27 km. Darbai baigti 2020 m. kovo 4 d.
- Rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklai (pagrindinis nuotekų kolektorius) Marijampolėje – 3,43 km. Darbai baigti 2020 m. birželio 15 d.
- Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Buktoje, kurių našumas 24 m3/parą, 255 GE.  Darbai baigti  2020 m. balandžio 2 d.
Nauja infrastruktūra leidžia gyventojams naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažino neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.
Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti:
- Buktos k. – 45 būstams;
- Igliaukos k. - 99 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 19 būstų;
- Sasnavos mstl. - 42 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 9 būstams.
Prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų sudaryta galimybė prisijungti:
- Buktos k. – 49 būstams;
- Igliaukos k. - 105 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 19 būstų;
- Liudvinavo mstl. – 79 būstų;
- Patašinės k. – 31 būstui;
- Sasnavos mstl. - 85 būstams, panaudojus sutaupytas lėšas - 5 būstams.
Rekonstruotais geriamojo vandens tiekimo tinklais Balsupių mstl. naudosis – 72 būstai, Želsvos k. – 24 būstai.
Rekonstruotais nuotekų surinkimo tinklais Marijampolėje naudosis – 417 būstų.
Pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Buktos k. aptarnaus 106 būstus.
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ kviečia gyventojus kreiptis į klientų aptarnavimo padalinį dėl sutarčių sudarymo. Adresas: Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė, telefonas +370 635 00 007, elektroninis paštas abonentai@suduvosvandenys.lt .

Paskutinį kartą redaguota: 2022-12-08