Vartotojų ir abonentų dėmesiui

2023 02 06

Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. vartotojams per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su uždarąja akcine bendrove „Sūduvos vandenys“ už suteiktas paslaugas, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, bus skaičiuojami Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatyto dydžio delspinigiai. Šiuo metu galioja – 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, kai baigiasi apmokėjimo už paslaugą terminas.
Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. abonentams per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su uždarąja akcine bendrove „Sūduvos vandenys“ už suteiktas paslaugas, bus skaičiuojami viešojoje sutartyje nustatyti delspinigiai, jeigu sutartyje delspinigiai nenumatyti, – 0,02 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.
Delspinigių skaičiavimas – viena iš prevencinių priemonių, skatinančių laiku apmokėti sąskaitas už geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas. Jeigu, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos laiku ir nėra įsiskolinimo, delspinigiai nebus skaičiuojami.
 
Uždaroji akcinė bendrovė
„Sūduvos vandenys“

 


 


Paskutinį kartą redaguota: 2023-02-06