Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Projektas vykdytas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
 
2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė pagal sutartį 4.014.863,41 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 2.608.608,74 Eur, 642.382,46 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos, 763.872,21 Eur uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ lėšos.

Projekto tikslas
Padidinti Marijampolės savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekto uždaviniai
 • padidinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Buktos, Igliaukos ir Sasnavos gyvenvietėse bei nuotekų surinkimo tinklus Liudvinavo ir Patašinės gyvenvietėse;
 • pagerinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę rekonstruojant vandens tiekimo tinklus Balsupių ir Želsvos gyvenvietėse ir nuotekų surinkimo tinklus Marijampolės mieste;
 • užtikrinti surenkamų nuotekų išvalymo kokybę Buktos gyvenvietėje pastatant buitinių nuotekų valymo įrenginius;
 • užtikrinti tinkamą vykdomų statybos darbų kokybę ir savalaikį projekto įgyvendinimą.
Įgyvendinant projektą vykdytos veiklos
 1. Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Marijampolėje. Rekonstruota 3,43 km pagrindinio nuotekų kolektoriaus. Rangos sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 2. Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Balsupių k., Marijampolės sav. Rekonstruota 3,12  km vandens tiekimo tinklų Balsupių gyvenvietėje. Rangos sutartis su UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2019 m. rugpjūčio mėn.
 3. Vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Želsvos k., Marijampolės sav. Rekonstruota 1,27 km vandens tiekimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2018-03-19. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-17 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti 2020 m. kovo mėn.
 4. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Buktos k., Marijampolės sav. Paklota 2,99 km vandens tiekimo tinklų ir 2,89 km nuotekų surinkimo tinklų. Sudaryta galimybė prisijungti 45 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 49 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2017-06-26. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-02 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti  2020 m. kovo mėn.
 5. Nuotekų surinkimo tinklų statyba Patašinės k., Marijampolės sav.  Paklota 1,02 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryta galimybė prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 31 būstui. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2019-03-06. Darbai baigti 2020 m. sausio mėn.
 6. Nuotekų surinkimo tinklų statyba Liudvinavo mstl. Marijampolės sav. Paklota 3,57 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryta galimybė prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 79 būstams. Rangos sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2017-06-28. Darbai baigti 2019 m. sausio mėn.
 7. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Paklota 1,89 km vandens tiekimo tinklų ir 4,27 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryta galimybė prisijungti 42 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 85 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Sumeda“ pasirašyta 2017-06-26. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 8. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Sasnavos mstl., Marijampolės sav. (sutaupytos projekto lėšos). Paklota 1,15 km vandens tiekimo tinklų ir 0,19 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryta galimybė prisijungti 9 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 5 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Valmasta“ pasirašyta 2020-05-11. Darbai baigti 2020 m. lapkričio mėn.
 9. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Igliaukos k., Marijampolės sav. Paklota 4,01 km vandens tiekimo tinklų ir 4,70 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudarytos galimybės prisijungti 99 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 105 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2019-05-06. Darbai baigti 2020 m. spalio mėn.
 10. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Igliaukos mstl., Marijampolės sav. (sutaupytos projekto lėšos). Paklota 0,657 km vandens tiekimo tinklų ir 0,638 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudarytos galimybės prisijungti 19 būstų prie vandens tiekimo tinklų ir 19 būstų prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2020-05-11. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.
 11. Pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Buktos k., Marijampolės sav. Pastatyti 30 m3/p našumo nuotekų valymo įrenginiai Buktos k. Rangos sutartis su UAB "Eigesa" pasirašyta 2018-06-06. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
          Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-20.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24