Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: +370 635 00 007
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 4.014.863,41 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 2.608.608,74 Eur, 642.382,46 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos, 763.872,21 Eur uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ lėšos.


Projekto tikslas
Padidinti Marijampolės savivaldybės gyventojams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą.
Projekto uždaviniai
 • padidinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Buktos, Igliaukos ir Sasnavos gyvenvietėse bei nuotekų surinkimo tinklus Liudvinavo ir Patašinės gyvenvietėse;
 • pagerinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę rekonstruojant vandens tiekimo tinklus Balsupių ir Želsvos gyvenvietėse ir nuotekų surinkimo tinklus Marijampolės mieste;
 • užtikrinti surenkamų nuotekų išvalymo kokybę Buktos gyvenvietėje pastatant buitinių nuotekų valymo įrenginius;
 • užtikrinti tinkamą vykdomų statybos darbų kokybę ir savalaikį projekto įgyvendinimą.
Įgyvendinant projektą vykdomos veiklos
 1. Rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 3,42 km pagrindinio nuotekų kolektoriaus. Rangos sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 2. Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus Balsupių k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 2,85 km vandens tiekimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2019 m. rugpjūčio mėn.
 3. Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus Želsvos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 1,24 km vandens tiekimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2018-03-19. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-17 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti 2020 m. kovo mėn.
 4. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,53 km vandens tiekimo tinklų ir 2,44 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 45 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 49 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2017-06-26. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-02 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti  2020 m. kovo mėn.
 5. Pakloti nuotekų surinkimo tinklus Patašinės k., Marijampolės sav.  Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,09 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 31 būstui. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2019-03-06. Darbai baigti 2020 m. sausio mėn.
 6. Pakloti nuotekų surinkimo tinklus Liudvinavo mstl. Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 3,18 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 79 būstams. Rangos sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2017-06-28. Darbai baigti 2019 m. sausio mėn.
 7. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,3 km vandens tiekimo tinklų ir 3,93 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes atitinkamai  prisijungti 42 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 85 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Sumeda“ pasirašyta 2017-06-26. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 8. Iš sutaupytų projekto lėšų pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Numatyta pastatyti 1,1 km vandens tiekimo tinklų ir 0,2 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 9 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 5 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Valmasta“ pasirašyta 2020-05-11. Darbai baigti 2020 m. lapkričio mėn.
 9. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Igliaukos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,41 km vandens tiekimo tinklų ir 4,07 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 99 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 105 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2019-05-06. Darbai baigti 2020 m. spalio mėn.
 10. Iš sutaupytų projekto lėšų pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Igliaukos mstl., Marijampolės sav. Numatyta pastatyti 0,57 km vandens tiekimo tinklų ir 0,58 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 19 būstų prie vandens tiekimo tinklų ir 19 būstų prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2020-05-11. Darbai baigti 2021 m. vasario mėn.
 11. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu Buktos k., numatyta pastatyti 30 m3/p našumo nuotekų valymo įrenginius. Rangos sutartis su UAB "Eigesa" pasirašyta 2018-06-06. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-20.
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-01