Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: +370 635 00 007
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2019 m. liepos 29 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 1.451.172,69 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 922.886,38 Eur, 230.721,60 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos, 297.564,071 Eur uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ lėšos.


Projekto tikslas
Padidinti Marijampolės savivaldybės Gudelių miestelio nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.
Projekto uždaviniai
 • didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant nuotekų surinkimo tinklus Gudeliuose;
 • didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą įrengiant nuotekų valymo įrenginius Gudeliuose;
 • įvertinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros esamą būklę, siekiant tikslingai numatyti investicijų poreikį ateityje.
Įgyvendinant projektą vykdomos veiklos
 1. Nuotekų tinklų statyba Gudeliuose. Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų surinkimo tinklus Gudelių mstl., Marijampolės sav. Bendras ilgis 5,39 km. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17.  Darbų pabaiga 2021 m. lapkričio mėn.
 2. Nuotekų valymo įrenginių statyba Gudeliuose. Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų valymo įrenginius Gudelių mstl., Marijampolės sav. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17.  Darbų pabaiga 2021 m. lapkričio mėn.
 3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Sūduvos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje. Šiuo projektu numatyta atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją, suskaitmeninti, suregistruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus (apie 200 km). Paslaugų sutartis su UAB „Metrum LT“ pasirašyta 2020-04-28. Planuojama paslaugų teikimo pabaiga  2021 m. gruodžio mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-31.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-01