Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: +370 635 00 007
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt
 • Titulinis
 • ES projektai
 • Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001 „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 2.561.527,78 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 2.175.264,87 Eur, 386.262,91 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos.


Projekto tikslas
Sumažinti Marijampolės miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai.
Projekto uždavinys

Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros atnaujinimas ir išplėtimas.

Įgyvendinant projektą vykdomos veiklos
 1. Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Marijampolės mieste. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Marijampolės mieste Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Draugystės g., Sporto g., Kauno g. Bendras ilgis 2,43 km. Rangos sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2018-04-10. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 2. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Marijampolės mieste. Šiuo projektu numatyta pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (1 vnt.) Marijampolėje, rekonstruoto kolektoriaus išleistuve. Rangos sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2018-04-10. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 3. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Marijampolės mieste (sutaupytos lėšos). Šiuo projektu numatyta pastatyti tris paviršinių nuotekų valymo įrenginius: 1 - Gėlyno g., Kauno g. ir Statybininkų g.; 2 – J. Ambrazevičiaus – Brazaičio g. ir Mokolų g., 3 – P. Armino g. Valymo įrenginiai gauti 2020 m. gruodžio mėn. pagal sutartį su UAB „intelektualios sistemos“ Rangos sutartis dėl valyklų įrengimo 2021-04-07 pasirašyta su UAB „Inžinerinių objektų statyba“. Darbus planuojama baigti 2022 m. balandžio mėn.
 4. Paviršinių nuotekų tinklų statyba Marijampolės mieste Rasos ir Klaipėdos g. Šiuo projektu numatyta pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Klaipėdos g. ir Rasos g. Bendras ilgis 1,30 km. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2018-10-03. Darbai baigti 2019 m. lapkričio mėn.
 5. Paviršinių nuotekų tinklų statyba (sutaupytos lėšos). Šiuo projektu numatyta pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje Šaulių g., Tarpučių g., Dariaus ir Girėno g. bei Tarpučių kvartale. Bendras ilgis 3,19 km. Pagal 2020-03-30 sutartį su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ parengtas techninis projektas. Rangos sutartis dėl tinklų pastatymo pasirašyta 2021-04-28 su UAB „Gensera“. Planuojama darbų pabaiga 2022 m. liepos mėn.
 6. Paviršinių nuotekų tinklų geležinkelio g., Marijampolėje rekonstrukcija ir paviršinių nuotekų tinklų statyba (papildomas finansavimas). Šiuo projektu planuojama rekonstruoti 0,406 km paviršinių nuotekų tinklų Geležinkelio g. ir pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginį Geležinkelio g. Rangos sutartis dėl darbų atlikimo pasirašyta 2021-09-17 su UAB „Aarsleff“. Planuojama darbų pabaiga 2022 m. birželio mėn.
 7. Paviršinių tinklų inventorizacija, suskaitmeninimas, suregistravimas. Šiuo projektu numatyta suinventorizuoti ir įregistruoti apie 30 km paviršinių nuotekų tinklų, įsigyti suskaitmeninimui reikalingą programą bei suskaitmeninti inventorizuotus paviršinius tinklus. Dėl Gis programos įsigijimo 2020-05-25 pasirašyta sutartis su UAB „Hnit-Baltic. Numatyta paslaugų teikimo pabaiga 2020 m. lapkričio mėn. Dėl inventorizavimo atlikimo 2020-05-11 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Žemetra“. Tinklų inventorizacija baigta 2021 m. gegužės mėn.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-11-29.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-01