Vandens gavyba ir tiekimas

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: +370 635 00 007
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Programinės priežiūros ataskaitos

2021 m.
Marijampolės vandenvietė Nr. 1
Marijampolės vandenvietė Nr. 2
Želsvos
Gavaltuvos
Gustabūdžio
Naujienos
Liudvinavo
Meškučių
Padovinio
Sasnavos
Šunskų
Tautkaičių
Tursučių
Gyviškių
Gudelių
Igliškėlių
Šventragio
Katiliškių
Balsupių
Svetlicos
Užgirių
Buktos
Kūlokų
Vaitiškių
Riečių
Daugirdų
Igliaukos
Barštinės
Daukšių
Smilgių
Putriškių
Patašinės

Išgaunamo požeminio vandens kiekiai

2021 m.
Marijampolės vandenvietė Nr. 1
Marijampolės vandenvietė Nr. 2
Želsvos
Gavaltuvos
Gustabūdžio
Naujienos
Liudvinavo
Meškučių
Padovinio
Sasnavos
Šunskų
Tautkaičių
Tursučių
Gyviškių
Gudelių
Igliškėlių
Šventragio
Katiliškių
Balsupių
Svetlicos
Užgirių
Buktos
Kūlokų
Vaitiškių
Riečių
Daugirdų
Igliaukos
Barštinės
Daukšių
Smilgių
Putriškių
Patašinės
Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-03