Vykdomi projektai

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: +370 635 00 007
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 4.014.863,41 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 2.608.608,74 Eur, 642.382,46 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos, 763.872,21 Eur Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ lėšos.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

 1. Rekonstruoti nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 3,42 km pagrindinio nuotekų kolektoriaus. Rangos sutartis su UAB „KRS“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 2. Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus Balsupių k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 2,85 km vandens tiekimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Požeminės linijos“ pasirašyta 2018-03-13. Darbai baigti 2019 m. rugpjūčio mėn.
 3. Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus Želsvos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti 1,24 km vandens tiekimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2018-03-19. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-17 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti 2020 m. kovo mėn.
 4. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,53 km vandens tiekimo tinklų ir 2,44 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 45 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 49 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Žemkasta“ pasirašyta 2017-06-26. Nutraukus sutartį su UAB „Žemkasta“, 2019-09-02 pasirašyta rangos sutartis dėl darbų užbaigimo su UAB „Požeminės linijos“. Darbai baigti  2020 m. kovo mėn.
 5. Pakloti nuotekų surinkimo tinklus Patašinės k., Marijampolės sav.  Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,09 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 31 būstui. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2019-03-06. Darbai baigti 2020 m. sausio mėn.
 6. Pakloti nuotekų surinkimo tinklus Liudvinavo mstl. Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 3,18 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybę prie nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 79 būstams. Rangos sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ pasirašyta 2017-06-28. Darbai baigti 2019 m. sausio mėn.
 7. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 1,3 km vandens tiekimo tinklų ir 3,93 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes atitinkamai  prisijungti 42 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 85 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Sumeda“ pasirašyta 2017-06-26. Darbai baigti 2018 m. lapkričio mėn.
 8. Iš sutaupytų projekto lėšų pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Sasnavos mstl., Marijampolės sav. Numatyta pastatyti 1,1 km vandens tiekimo tinklų ir 0,2 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 9 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 5 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Valmasta“ pasirašyta 2020-05-11. Planuojama darbų pabaiga 2021 m. gegužės mėn.
 9. Pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Igliaukos mstl., Marijampolės sav. Šiuo projektu numatyta pastatyti 2,41 km vandens tiekimo tinklų ir 4,07 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 99 būstams prie vandens tiekimo tinklų ir 105 būstams prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2019-05-06. Planuojama darbų pabaiga 2020 m. rugsėjo mėn.
 10. Iš sutaupytų projekto lėšų pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus Igliaukos mstl., Marijampolės sav. Numatyta pastatyti 0,57 km vandens tiekimo tinklų ir 0,58 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prisijungti 19 būstų prie vandens tiekimo tinklų ir 19 būstų prie nuotekų surinkimo tinklų. Rangos sutartis su UAB „Inžinerinių objektų statyba“ pasirašyta 2020-05-11. Planuojama darbų pabaiga 2021 m. gegužės mėn.
 11. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius Buktos k., Marijampolės sav. Šiuo projektu Buktos k., numatyta pastatyti 30 m3/p našumo nuotekų valymo įrenginius. Rangos sutartis su UAB "Eigesa" pasirašyta 2018-06-06. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
          Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-12-20.
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „MARIJAMPOLĖS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA“ NR. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001

2017 m. kovo 10 d. pasirašyta projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001 „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 2.294.703,28 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 1.950.497,79 Eur, 344.205,49 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

 1. Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Marijampolės mieste. Šiuo projektu numatyta rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Marijampolės mieste Stoties g., Dariaus ir Girėno g., Draugystės g., Sporto g., Kauno g. Bendras ilgis 2,43 km. Rangos sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2018-04-10. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 2. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Marijampolės mieste. Šiuo projektu numatyta pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginius (1 vnt.) Marijampolėje, rekonstruoto kolektoriaus išleistuve. Rangos sutartis su UAB „Instita“ pasirašyta 2018-04-10. Darbai baigti 2020 m. balandžio mėn.
 3. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Marijampolės mieste (sutaupytos lėšos). Šiuo projektu numatyta pastatyti tris paviršinių nuotekų valymo įrenginius: 1 - Gėlyno g., Kauno g. ir Statybininkų g.; 2 – J. Ambrazevičiaus – Brazaičio g. ir Mokolų g., 3 – P. Armino g. Šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai.
 4. Paviršinių nuotekų tinklų statyba Marijampolės mieste Rasos ir Klaipėdos g. Šiuo projektu numatyta pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Klaipėdos g. ir Rasos g. Bendras ilgis 1,30 km. Rangos sutartis su UAB „Statybos ritmas“ pasirašyta 2018-10-03. Darbai baigti 2019 m. lapkričio mėn.
 5. Paviršinių nuotekų tinklų statyba (sutaupytos lėšos). Šiuo projektu numatyta pastatyti naujus paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Marijampolėje; Šaulių g., Tarpučių g., Dariaus ir Girėno g. bei Tarpučių kvartale. Bendras ilgis 3,19 km. Šuo metu vyksta techninio projekto rengimo darbai pagal sutartį su UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. Techninio projekto parengimo paslaugos pabaiga 2020 m. rugpjūčio mėn.
 6. Paviršinių tinklų inventorizacija, suskaitmeninimas, suregistravimas. Šiuo projektu numatyta suinventorizuoti ir įregistruoti apie 30 km paviršinių nuotekų tinklų, įsigyti suskaitmeninimui reikalingą programą bei suskaitmeninti inventorizuotus paviršinius tinklus. Dėl Gis programos įsigijimo 2020-05-25 pasirašyta sutartis su UAB „Hnit-Baltic. Numatyta paslaugų teikimo pabaiga 2020 m. lapkričio mėn. Dėl inventorizavimo atlikimo 2020-05-11 pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „Žemetra“. Numatyta paslaugų teikimo pabaiga 2021 m. gegužės mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-11-29.
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“

2019 m. liepos 29 d. pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ finansavimo sutartis. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. Bendra projekto vertė 1.451.172,69 Eur, iš jų: ES fondų lėšos 922.886,38 Eur, 230.721,60 Eur Marijampolės savivaldybės lėšos, 297.564,071 Eur Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ lėšos.

Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos:

 1. Nuotekų tinklų statyba Gudeliuose. Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų surinkimo tinklus Gudelių mstl., Marijampolės sav. Bendras ilgis 5,39 km. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17.  Planuojama darbų pabaiga 2021 m. rugpjūčio mėn.
 2. Nuotekų valymo įrenginių statyba Gudeliuose. Šiuo projektu numatyta pastatyti nuotekų valymo įrenginius Gudelių mstl., Marijampolės sav. Rangos sutartis su UAB „Infes“ pasirašyta 2020-03-17.  Planuojama darbų pabaiga 2021 m. rugpjūčio mėn.
 3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Sūduvos vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje. Šiuo projektu numatyta atlikti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizaciją, suskaitmeninti, suregistruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus (apie 200 km). Paslaugų sutartis su UAB „Metrum LT“ pasirašyta 2020-04-28. Planuojama paslaugų teikimo pabaiga  2021 m. gruodžio mėn.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-05-31.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-09-07