Visa aktuali informacija apie Sūduvos vandenis gyventojams ir įmonėms

Naujienos
2023-09-20
Atnaujinta informacija apie Marijampolės gyventojams centralizuotai tiekiamą vandenį
Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys" darbuotojai kontroliuoja Marijampolės mieste viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę.
2023-09-14
BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTO Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ II ETAPAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ 2022 m. gruodžio mėn. baigė įgyvendinti projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007...
2023-02-06
Vartotojų ir abonentų dėmesiui
Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. vartotojams per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su uždarąja akcine bendrove „Sūduvos vandenys“ už suteiktas paslaugas, už...