2024-02-21
Atnaujinta informacija apie Marijampolės gyventojams centralizuotai tiekiamą vandenį
Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys" darbuotojai kontroliuoja Marijampolės mieste viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę
2023-09-14
BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTO Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ II ETAPAS
Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ 2022 m. gruodžio mėn. baigė įgyvendinti projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007...
2023-02-06
Vartotojų ir abonentų dėmesiui
Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo 1 d. vartotojams per teisės aktuose ar sutartyje nustatytą terminą neatsiskaičius su uždarąja akcine bendrove „Sūduvos vandenys“ už suteiktas paslaugas, už...
2022-12-08
Marijampolės savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004
Marijampolės savivaldybėje baigtas įgyvendinti projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“
2022-12-08
Marijampolės rajone baigtas įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ I etapas
Marijampolės rajono Gudelių miestelyje baigtas įgyvendinti projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 pirmas etapas – pakloti...
2022-12-08
Marijampolės mieste baigiamas įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001
Marijampolės mieste baigtas įgyvendinti projektas „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-41-0001.
2021-12-30
Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos bei apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčių dydžiai
Marijampolės savivaldybės Taryba nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2022 m. vasario 1 d.
2021-06-18
Gyventojų dėmesiui
Šių metų birželio 11 dieną buvo pradėti nuotekų magistralinio tinklo, esančio Mokolų g., Marijampolės m., avarijos šalinimo darbai.
2020-03-26
DĖL ATSISKAITYMO UŽ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje“ paskelbė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną ir nustatė jo...
2020-03-02
APKLAUSA
Mums svarbu sužinoti Jūsų nuomonę apie UAB "Sūduvos vandenys" veiklą, jos teikiamas paslaugas bei aptarnavimą.