DUK

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
 • Tel.: +370 635 00 007
  abonentai@suduvosvandenys.lt
 • Užsakymai
  uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Gyventojų dažniausiai užduodami klausimai

Vandens paslaugų kainos
Kainoraštį galite rasti čia
Vartotojų ir abonentų pareigos eksploatuojant namo vidaus tinklus
Informuojame, kad vadovaujantis vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172, ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus, periodiškai atlikti jo profilaktiką bei kartą per 2 metus išplauti savo objekto vidaus tinklą ir surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.
Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-01-31 nutarimo  Nr. 127  „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu  paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) gyventojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti geriamojo vandens apskaitos prietaisų:

 • gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,61 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
 • abonentams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 5,22 m³ per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis uždarosios akcinės bendrovės "Sūduvos vandenys" veiklos teritorijoje taikomas nuo 2022 m. vasario 1 d.

 Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

Atsisakius įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą į butą (patalpas) ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam asmeniui) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus), nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas/ abonentas informavo, kad atsisako įleisti uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) vartotojo/ abonento suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis skaičiuojamas, kol bus atlikti tam tikri veiksmai. Atlikus tam tikrus veiksmus, taip apskaičiuotas suvartoto geriamojo vandens ir (ar) nuotekų kiekis yra neperskaičiuojamas.

Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.

Atsiskaitymo tvarka
Informuojame , kad yra galimybė pasijungti prie UAB ‘‘Sūduvos vandenys‘‘ savitarnos svetainės adresu: https://vtisuduva.mokesta.lt/msavit/Account/Login?ReturnUrl=%2Fmsavit%2F  . Pirminiam pasijungimo slaptažodžiui naudojamas   vartotojo (abonento) mokėtojo kodas (kodą rasite  mokėjimo pranešime). Apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimas galimas esant suformuotai mėnesio sąskaitai iki mėnesio paskutinės dienos.
Gyventojai, kurie su UAB „Sūduvos vandenys“ yra sudarę sutartis dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, kiekvieną mėnesį paštu arba nurodytu el. paštu gauna mokėjimo pranešimą (sąskaitą), išrašytą pagal jų deklaruotus ar UAB „Sūduvos vandenys“ atstovų nuskaitytus šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, ar kitu  numatytu būdu. Šiame apmokėjimo dokumente nurodytą sumą reikia apmokėti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Už paslaugas galima atsiskaityti :

 • AB „Luminor“ ,  bankas
 • AB „Swedbank“, bankas
 • AB SEB ,  bankas
 • AB „Lietuvos paštas“ skyriuose
 • MAXIMA prekybos centruose
 • Perlo terminaluose ir sąskaitų apmokėjimo platformoje https://www.perlasgo.lt
 • UAB “Mokėjimo paslaugos”
 • UAB “Elektroninių mokėjimų agentūra” (Ignitis)
 • Viena sąskaita
 • internetu (vartotojai kurie naudojasi internetinės bankininkystės paslaugomis).

Gyventojų atsiskaitymo už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas mokėjimas internetu:

Gyventojų Mokėjimo internetu pavyzdys:

Mokėjimas už paslaugas naudojantis SEB internetinės bankininkystės sistema atliekamas :

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Mokėjimai“ —> „Įmokos ir mokesčiai“.
 3. Spustelėkite „Rodyti visas įmones“ (pasirinkti 6- Alytaus regioną ) arba į paieškos lauką įveskite UAB ‘‘Sūduvos vandenys‘‘, arba įmokos kodą 160.
 4. Spustelėkite  įmonės pavadinimo dešinėje esantį mygtuką „Mokėti“, ir atsivers mokėjimo nurodymo forma, kurią reikia užpildyti. Užpildykite Mokėtojo vardą, pavardę, mokėtojo kodą -jūsų mokėjimo pranešimo Nr., mokėjimo datą, padėkite varneles priklausomai nuo skaitiklių skaičiaus. .Deklaruokite šalto vandens skaitiklius grafose nuo - iki. Vartotojai, kurie deklaruoja ir karšto vandens skaitiklių rodmenys juos įrašykite 3 ir(arba) 4 eilutėse.
 5. Padėkite varnelę prie grafos mokama suma ir ją įrašykite.
 6. Užpildę šią formą, po ja esančioje eilutėje „Išsaugoti ruošinių sąraše“ padėkite varnelę ir įrašykite mokėjimo pavadinimą. Taip sukursite šio mokėjimo ruošinį ir, mokėdami tą patį mokestį ar įmoką kitą kartą, neturėsite iš naujo pildyti formos. Spauskite mygtuką „Tęsti“.
 7. Patikrinkite įvestus duomenis. Norėdami pakoreguoti duomenis, spustelėkite „Keisti“. Jei viskas gerai, patvirtinkite mokėjimą spustelėdami „Patvirtinti“.

Mokėjimas už paslaugas naudojantis Swedbank internetinės bankininkystės sistema atliekamas :

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pasirinkite nuorodas "Kasdienės paslaugos" - "Įmokų ir mokėjimų krepšelis",
 3. Atsidariusiame lange pasirinkti skiltį, „Įmokos, mokesčiai“, žemiau esančiame paieškos langelyje įrašykite: „Gavėjo pavadinimą“ – t. y. Sūduvos vandenys arba įmokos kodą -  160, pažymėkite ekrane rodomą eilutę  ir spauskite „Sukurti mokėjimo ruošinį pagal pasirinktą mokėjimą“.
 4. Susirandate sukurtą ruošinį , paspaudžiate pieštuką, atsidariusiame lauke įrašykite mokėtojo kodą, nurodytą Jūsų mokėjimo pranešime. Lauke „Atsiskaitymo periodas" įrašykite laikotarpį, už kurį atsiskaitote, pvz. mokant už 2016 m. sausio mėn. paslaugas reikia įrašyti – 201601. Įrašykite mokamą sumą. Deklaruokite šalto vandens skaitiklius grafose nuo - iki. Vartotojai, kurie deklaruoja ir karšto vandens skaitiklių rodmenys  įrašykite 3 ir(arba) 4 eilutėse.
 5. Išsaugokite ruošinį ir paspauskite ant žvaigždutės, kad ruošinys persikeltų į Mokėjimų krepšelį.
 6. Patikrinkite įvestus duomenis. Norėdami pakoreguoti duomenis, spustelėkite „Keisti“. Jei viskas gerai, patvirtinkite mokėjimą spustelėdami „Patvirtinti“.
 7. Norėdami peržiūrėti ir apmokėti „Mokėjimų krepšelyje“ esančius ruošinius spauskite „Mokėjimų krepšelio peržiūra“.
Gyventojų priėmimas
Informacija ruošiama

Įmonių dažniausiai užduodami klausimai

Vandens paslaugų kainos
Kainoraštį galite rasti čia
Mokestis už paviršines (lietaus) nuotekas
Vadovaujantis Lietuvos Hidrologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyriaus pažyma (Nr. 5.58-10-B8-1910) apie hidrometeorologines sąlygas, informuojame, kad Marijampolės automatinės meteorologijos stoties duomenimis metų vidutinis daugiametis kritulių kiekis – standartinė klimato norma (SKN) yra 626 mm. SKN paskaičiuota pagal 1991-2020 m. laikotarpio duomenis ir galios iki 2030 m.
Papildomai teikiamos paslaugos

1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina

2. Vamzdynų valymas kanalų valymo mašina

3. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai

4. Vandentiekio tinklų dezinfekavimo darbai

5. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina be PVM (eurais)

PVM (eurais)

Kaina su PVM (eurais)

 

Mechanizmų  nuoma ir paslaugų teikimas

 

 

 

 

1.

Ekskavatoriaus nuoma (WB 93S-5)

valanda

42,53

8,93

51,46

2.

Nuotekų vamzdynų valymo mašinos nuoma (MAN) 

 

 

 

 

2.1.

vamzdynų valymui

valanda

108,99

22,89

131,88

2.2.

atliekų  išsiurbimui

valanda

74,46

15,64

90,10

2.3.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,81

0,17

0,98

3.

Nuotekų vamzdynų  atkimšimo mašinos nuoma (MB-515)

valanda

45,83

9,62

55,45

3.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,69

0,14

0,83

4.

Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose

valanda

40,48

8,50

48,98

4.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

5.

Įvadų uždarymas, atidarymas

valanda

31,08

6,53

37,61

5.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,59

0,12

0,71

6.

Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose

valanda

39,28

8,25

47,53

6.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,59

0,12

0,71

7.

Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³) 

paslauga

12,01

2,52

14,53

7.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,49

0,10

0,59

8.

Vandentiekio tinklų dezinfekavimas 

valanda

54,97

11,54

66,51

8.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,31

0,07

0,38

9.

Nuotekų dumblo pašalinimas (iš tinklų, šulinių, talpų) su ascenizacine mašina

valanda

26,70

5,61

32,31

9.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,44

0,09

0,53

10

Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) plombavimas

paslauga

11,50

2,42

13,92

10.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

11.

Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų)

paslauga

19,02

3,99

23,01

12.

Nuotekų dumblo, vandens pašalinimas (iš tinklų, šulinių, talpų) su traktoriumi MTZ-82 su cisterna

valanda

15,30

3,21

18,51

12.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,47

0,10

0,57

13.

Vandens tiekimo įvado įrengimas

metras

7,80

1,64

9,44

13.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

14.

Nuotekų šalinimo išvado įrengimas

metras

12,30

2,58

14,88

14.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

15.

Tinklų apžiūra su vaizdo kamera

valanda

60,78

12,76

73,54

15.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

16.

Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas

valanda

74,46

15,64

90,10

16.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,81

0,17

0,98

17.

Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje

paslauga

7,31

1,54

8,85

17.1

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

18.

Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu

įrašas

2,03

0,43

2,46

19.

Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas

paslauga

113,96

23,93

137,89

19.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

20.

Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas

paslauga

150,45

31,59

182,04

20.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

 

Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas 

 

 

 

 

 

Geriamasis vanduo:

 

 

 

 

1.

Mikrobiologinis tyrimas:

tyrimas

15,90

3,34

19,24

1.1.

Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos

tyrimas

8,10

1,70

9,80

1.2.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

tyrimas

3,90

0,82

4,72

1.3.

Žarniniai enterokokai

tyrimas

3,90

0,82

4,72

2.

pH nustatymas

tyrimas

1,96

0,41

2,37

3.

Bendrosios geležies nustatymas

tyrimas

5,02

1,05

6,07

4.

Nitritų kiekio nustatymas

tyrimas

4,03

0,85

4,88

5.

Nitratų kiekio nustatymas

tyrimas

4,84

1,02

5,86

6.

Chloridų kiekio nustatymas

tyrimas

4,91

1,03

5,94

7.

Amonio keikio nustatymas

tyrimas

4,58

0,96

5,54

8.

Drumstumo nustatymas

tyrimas

2,80

0,59

3,39

9.

Spalvos nustatymas

tyrimas

3,19

0,67

3,86

10.

Sulfatų kiekio nustatymas

tyrimas

3,63

0,76

4,39

11.

Floridų kiekio nustatymas

tyrimas

1,87

0,39

2,26

12.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas

5,14

1,08

6,22

13.

Savitasis elektros laidis

tyrimas

1,48

0,31

1,79

 

Nuotekos:

 

 

 

 

1.

Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas

tyrimas

6,48

1,36

7,84

2.

BDS₇  nustatymas      

tyrimas

9,60

2,02

11,62

3.

ChDS  nustatymas

tyrimas

7,20

1,51

8,71

4.

Amonio azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,58

0,96

5,54

5.

Nitritų azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,03

0,85

4,88

6.

Nitratų azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,84

1,02

5,86

7.

Fosfatų fosforo kiekio nustatymas

tyrimas

4,31

0,91

5,22

8.

Bendro fosforo kiekio nustatymas

tyrimas

5,13

1,08

6,21

9.

Kjeldalio azoto kiekio nustatymas

tyrimas

7,16

1,50

8,66

10.

pH nustatymas

tyrimas

1,96

0,41

2,37

11.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas

4,14

0,87

5,01

12.

Vario kiekio nustatymas

tyrimas

5,47

1,15

6,62

13.

Nikelio kiekio nustatymas

tyrimas

5,35

1,12

6,47

14.

Chromo kiekio nustatymas

tyrimas

5,53

1,16

6,69

15.

Cinko kiekio nustatymas

tyrimas

5,38

1,13

6,51

16.

Sulfato kiekio nustatymas

tyrimas

3,63

0,76

4,39

17.

Riebalų kiekio nustatymas

tyrimas

7,59

1,59

9,18

18.

Chlorido kiekio nustatymas

tyrimas

4,91

1,03

5,94

19.

 Naftos produktų nustatymas

tyrimas

24,05

5,05

29,10

20.

Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į UAB "Kauno vandenys" nuotekų labaratoriją

tyrimas

6,00

1,26

7,26

Pastaba: 
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. -  1 valanda.
2. Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės svaivaldybės tarybos.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-07-27