Paslaugų kainoraštis

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: +370 635 00 007
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalioja nuo 2020m. liepos 1 d.

 
UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS
 
Marijampolės savivaldybės Taryba 2020 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-157 "Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo" nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios įsigalioja nuo 2020 m. liepos  1 d.


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

 

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,68 Eur/m3

2,03 Eur/m3

1,83 Eur/m3

2,21 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,77 Eur/m³

0,93 Eur/m³  

0,78 Eur/m3

0,94 Eur/m3

- nuotekų tvarkymo

0,91 Eur/m³  

1,10 Eur/m³  

1,05 Eur/m3

1,27 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

1,13 Eur butui per mėnesį

1,37 Eur butui per mėnesį

1,13 Eur butui per mėnesį

1,37 Eur butui per mėnesį

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,35 Eur butui per mėnesį

0,42 Eur butui per mėnesį

0,35 Eur butui per mėnesį

0,42 Eur butui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

 

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,55 Eur/m3

1,87 Eur/m3

1,73 Eur/m3

2,09 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,72 Eur/m3

0,87 Eur/m³

0,73 Eur/m3

0,88 Eur/m3

- nuotekų tvarkymo

0,83 Eur/m3

1,00 Eur/m³

1,00 Eur/m3

1,21 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,03 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėnes

1,03 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

0,27 Eur namui per mėnesį

0,33 Eur namui per mėnesį

0,27 Eur namui per mėnesį

0,33 Eur namui per mėnesį
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų kategorijai, perkančiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade

 

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,50 Eur/m3

1,82 Eur/m3

1,65 Eur/m3

2,00 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,70 Eur/m³

0,85 Eur/m³  

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

0,94 Eur/m3

1,14 Eur/m3

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

 

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,58 Eur/m3

1,91 Eur/m3

1,73 Eur/m3

2,09 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,78 Eur/m³

0,94 Eur/m³

0,79 Eur/m3

0,95 Eur/m3

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

0,94 Eur/m3

1,14 Eur/m3
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

1,50 Eur/m3

1,82  Eur/m3

1,65 Eur/m3

2,00 Eur/m3

- geriamojo vandens tiekimo

0,70 Eur/m³

0,85 Eur/m³

0,71 Eur/m3

0,86 Eur/m3

- nuotekų tvarkymo

0,80 Eur/m³

0,97 Eur/m³

0,94 Eur/m3

1,14 Eur/m3

 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį

5,00 Eur namui per mėnesį

6,05 Eur namui per mėnesį
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga

 

Kaina Eur be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2020-06-30

Kaina Eur su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, abonentams diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:                  

4,79

5,80

4,79

5,80

-          DN 15

1,79

 

2,17

1,79

2,17

-          DN 20

2,42

2,92

2,42

2,92

-          DN 25

5,95

7,20

5,95

7,20

-          DN 32

6,22

7,53

6,22

7,53

-          DN 40

11,65

14,10

11,65

14,10

-          DN 50-65

22,16

26,81

22,16

26,81

-          DN 80

26,11

31,59

26,11

31,59

-          DN 100

46,58

56,36

46,58

56,36

-          DN 150 ir daugiau

129,80

157,06

129,80

157,06
Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

 

Kaina be PVM

iki 2020-06-30

Kaina su PVM

iki 2020-06-30

Kaina be PVM

nuo 2020-07-01

Kaina su PVM

nuo 2020-07-01

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos  BDS7 koncentracijos padidėjimą

 0,033 Eur/m3

 0,040 Eur/m3

0,033 Eur/m3

0,040 Eur/m3

 Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

 0,021 Eur/m3

 0,025 Eur/m3

0,021 Eur/m3

0,025 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50  mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,007  Eur/m3

0,008 Eur/m3

0,007  Eur/m3

0,008 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą

0,005 Eur/m3

0,006 Eur/m3

0,005 Eur/m3

0,006 Eur/m3
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems nuotekų tvarkymo paslaugas

Iki 2020-06-30    0,07 Eur/mbe PVM

Nuo 2020-07-01  0,15 Eur/mbe PVM

PASTABA.
Kitų miestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas  palyginimui galima pasižiūrėti adresu:  https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-paslaugu-kainos.aspx
Paskutinį kartą redaguota: 2020-06-26