Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kainos  įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS BEI APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO MOKESČIŲ DYDŽIAI

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. O3E-1655 „Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, kurios įsigalioja nuo 2023 m. vasario  1 d.

 

Taikomi geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčių dydžiai, kurie buvo patvirtinti Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-314 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo mokesčio nustatymo“.

 

Taikomos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos, kurios buvo patvirtintos Marijampolės savivaldybės Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-315 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“.


Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

 

Kaina be PVM nuo

2023-02-01

Kaina su PVM nuo

2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

3,06 Eur/ m3

(0,00306 Eur/l)

3,70 Eur/ m3

(0,0037 Eur/l)

- geriamojo vandens tiekimo

1,34 Eur/ m3

(0,00134 Eur/l)

1,62 Eur/ m3

(0,00162 Eur/l)

- nuotekų tvarkymo

1,72 Eur/ m3

(0,00172 Eur/l)

2,08 Eur/ m3

(0,00208 Eur/l)

Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis

1,31 Eur butui per mėnesį

1,59 Eur butui per mėnesį

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams (gyventojams), perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

 

Kaina be PVM nuo 2023-02-01

Kaina su PVM nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

3,03 Eur/ m3

(0,00303 Eur/l)

3,67 Eur/ m3

(0,00367 Eur/l)

- geriamojo vandens tiekimo

1,32 Eur/ m3

(0,00132 Eur/l)

1,60 Eur/ m3

(0,0016 Eur/l)

- nuotekų tvarkymo

1,71 Eur/ m3

(0,00171 Eur/l)

2,07 Eur/ m3

(0,00207 Eur/l)

Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis

0,88 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį

1,06 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojų kategorijai, perkančiai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio namo įvade

 

Kaina be PVM

nuo 2023-02-01

Kaina su PVM

nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

3,00 Eur/ m3

(0,003 Eur/l)

3,63 Eur/ m3

(0,00363 Eur/l)

- geriamojo vandens tiekimo

1,31 Eur/ m3

(0,00131 Eur/l)

1,59 Eur/ m3

(0,00159 Eur/l)

- nuotekų tvarkymo

1,69 Eur/ m3

(0,00169 Eur/l)

2,04 Eur/ m3

(0,00204 Eur/l)

Apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis

5,06 Eur namui per mėnesį

6,12 Eur namui per mėnesį

 

 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams

 

Kaina be PVM

nuo 2023-02-01

Kaina su PVM

nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

3,12 Eur/ m3

(0,00312 Eur/l)

3,78 Eur/ m3

(0,00378 Eur/l)

- geriamojo vandens tiekimo

1,43 Eur/ m3

(0,00143 Eur/l)

1,73 Eur/ m3

(0,00173 Eur/l)

- nuotekų tvarkymo

1,69 Eur/ m3

(0,00169 Eur/l)

2,05 Eur/ m3

(0,00205 Eur/l)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Kaina su PVM

iki 2023-01-31

Kaina su PVM

nuo 2023-02-01

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, iš to skaičiaus:

3,00 Eur/ m3

(0,003 Eur/l)

3,63 Eur/ m3

(0,00363 Eur/l)

- geriamojo vandens tiekimo

1,31 Eur/ m3

(0,00131 Eur/l)

1,59 Eur/ m3

(0,00159 Eur/l)

- nuotekų tvarkymo

1,69 Eur/m3

(0,00169 Eur/l)

2,04 Eur/ m3

(0,00204 Eur/l)

 Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina

5,06 Eur namui per mėnesį

6,12 Eur namui per mėnesį
Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas

 

Kaina be PVM

nuo 2023-02-01

Kaina su PVM

nuo 2023-02-01

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų

0,14 Eur/ m3

(0,00014 Eur/l)

0,17 Eur/ m3

(0,00017 Eur/l

Mokesčiai už padidintą ir specifinę taršą

 

Kaina be PVM

nuo  2023-02-01

Kaina su PVM

nuo 2023-02-01

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos  BDS7 koncentracijos padidėjimą

0,043 Eur/m3

0,052 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės (350 mg/l) taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą

0,030 Eur/m3

0,036  Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos (50  mg/l) azoto koncentracijos padidėjimą

0,004  Eur/m3

0,005 Eur/m3

Nuotekų valymo kaina už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos (10 mg/l) fosforo koncentracijos padidėjimą

0,0003 Eur/m3

0,00036 Eur/m3
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga

 

Kaina (eurais) be PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo

2023-02-01

Kaina (eurais) su PVM apskaitos prietaisui per mėnesį nuo

2023-02-01

Vidutinis apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo  mokestis prietaisui per mėnesį, abonentams. Diferencijuojama pagal apskaitos prietaisų diametrus:             

5,13

6,20

-          DN 15

1,74

2,11

-          DN 20

2,45

2,96

-          DN 25

9,72

11,76

-          DN 32

10,68

12,92

-          DN 40

11,50

13,92

-          DN 50-65

18,80

22,75

-          DN 80

20,87

25,25

-          DN 100

22,76

27,54

-          DN 150

57,19

69,20

dvisrautis

87,96

106,43
PASTABA.
Kitų miestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas  palyginimui galima pasižiūrėti adresu:  https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-paslaugu-kainos.aspx
Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-05