Kitos paslaugos

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: +370 635 00 007
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt
KITOS UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina
2. Vamzdynų valymas kanalų valymo mašina
3. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai
4. Vandentiekio tinklų dezinfekavimo darbai
5. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai


Kaip užsakyti paslaugą
Užsakovas pateikia prašymą (norodant vardą, pavardę arba ūkio subjekto pavadinimą, adresa, telefono numerį, pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį)
ir pristato į bendrovę adresu Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė arba atsiunčia faksu Nr. (8 343) 59 362 ar elektroniniu paštu: uzsakymai@suduvosvandenys.lt

PASTABA. UAB „Sūduvos vandenys“ administracija, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, priima sprendimą dėl paslaugos atlikimo pirmumo.

Papildomų paslaugų kainoraštis

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina be PVM (eurais)

PVM (eurais)

Kaina su PVM (eurais)

 

Mechanizmų  nuoma ir paslaugų teikimas

 

 

 

 

1.

Ekskavatoriaus nuoma (WB 93S-5)

valanda

42,53

8,93

51,46

2.

Nuotekų vamzdynų valymo mašinos nuoma (MAN) 

 

 

 

 

2.1.

vamzdynų valymui

valanda

108,99

22,89

131,88

2.2.

atliekų  išsiurbimui

valanda

74,46

15,64

90,10

2.3.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,81

0,17

0,98

3.

Nuotekų vamzdynų  atkimšimo mašinos nuoma (MB-515)

valanda

45,83

9,62

55,45

3.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,69

0,14

0,83

4.

Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose

valanda

40,48

8,50

48,98

4.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

5.

Įvadų uždarymas, atidarymas

valanda

31,08

6,53

37,61

5.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,59

0,12

0,71

6.

Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose

valanda

39,28

8,25

47,53

6.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,59

0,12

0,71

7.

Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³) 

paslauga

12,01

2,52

14,53

7.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,49

0,10

0,59

8.

Vandentiekio tinklų dezinfekavimas 

valanda

54,97

11,54

66,51

8.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,31

0,07

0,38

9.

Nuotekų dumblo pašalinimas (iš tinklų, šulinių, talpų) su ascenizacine mašina

valanda

26,70

5,61

32,31

9.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,44

0,09

0,53

10

Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) plombavimas

paslauga

11,50

2,42

13,92

10.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

11.

Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų)

paslauga

19,02

3,99

23,01

12.

Nuotekų dumblo, vandens pašalinimas (iš tinklų, šulinių, talpų) su traktoriumi MTZ-82 su cisterna

valanda

15,30

3,21

18,51

12.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,47

0,10

0,57

13.

Vandens tiekimo įvado įrengimas

metras

7,80

1,64

9,44

13.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

14.

Nuotekų šalinimo išvado įrengimas

metras

12,30

2,58

14,88

14.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

15.

Tinklų apžiūra su vaizdo kamera

valanda

60,78

12,76

73,54

15.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

16.

Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas

valanda

74,46

15,64

90,10

16.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,81

0,17

0,98

17.

Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje

paslauga

7,31

1,54

8,85

17.1

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

18.

Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu

įrašas

2,03

0,43

2,46

19.

Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas

paslauga

113,96

23,93

137,89

19.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

20.

Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas

paslauga

150,45

31,59

182,04

20.1.

Už  nuvažiuotus  kilometrus

kilometras

0,35

0,07

0,42

 

Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas 

 

 

 

 

 

Geriamasis vanduo:

 

 

 

 

1.

Mikrobiologinis tyrimas:

tyrimas

15,90

3,34

19,24

1.1.

Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos

tyrimas

8,10

1,70

9,80

1.2.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičius

tyrimas

3,90

0,82

4,72

1.3.

Žarniniai enterokokai

tyrimas

3,90

0,82

4,72

2.

pH nustatymas

tyrimas

1,96

0,41

2,37

3.

Bendrosios geležies nustatymas

tyrimas

5,02

1,05

6,07

4.

Nitritų kiekio nustatymas

tyrimas

4,03

0,85

4,88

5.

Nitratų kiekio nustatymas

tyrimas

4,84

1,02

5,86

6.

Chloridų kiekio nustatymas

tyrimas

4,91

1,03

5,94

7.

Amonio keikio nustatymas

tyrimas

4,58

0,96

5,54

8.

Drumstumo nustatymas

tyrimas

2,80

0,59

3,39

9.

Spalvos nustatymas

tyrimas

3,19

0,67

3,86

10.

Sulfatų kiekio nustatymas

tyrimas

3,63

0,76

4,39

11.

Floridų kiekio nustatymas

tyrimas

1,87

0,39

2,26

12.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas

5,14

1,08

6,22

13.

Savitasis elektros laidis

tyrimas

1,48

0,31

1,79

 

Nuotekos:

 

 

 

 

1.

Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas

tyrimas

6,48

1,36

7,84

2.

BDS₇  nustatymas      

tyrimas

9,60

2,02

11,62

3.

ChDS  nustatymas

tyrimas

7,20

1,51

8,71

4.

Amonio azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,58

0,96

5,54

5.

Nitritų azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,03

0,85

4,88

6.

Nitratų azoto kiekio nustatymas

tyrimas

4,84

1,02

5,86

7.

Fosfatų fosforo kiekio nustatymas

tyrimas

4,31

0,91

5,22

8.

Bendro fosforo kiekio nustatymas

tyrimas

5,13

1,08

6,21

9.

Kjeldalio azoto kiekio nustatymas

tyrimas

7,16

1,50

8,66

10.

pH nustatymas

tyrimas

1,96

0,41

2,37

11.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas

4,14

0,87

5,01

12.

Vario kiekio nustatymas

tyrimas

5,47

1,15

6,62

13.

Nikelio kiekio nustatymas

tyrimas

5,35

1,12

6,47

14.

Chromo kiekio nustatymas

tyrimas

5,53

1,16

6,69

15.

Cinko kiekio nustatymas

tyrimas

5,38

1,13

6,51

16.

Sulfato kiekio nustatymas

tyrimas

3,63

0,76

4,39

17.

Riebalų kiekio nustatymas

tyrimas

7,59

1,59

9,18

18.

Chlorido kiekio nustatymas

tyrimas

4,91

1,03

5,94

19.

 Naftos produktų nustatymas

tyrimas

24,05

5,05

29,10

20.

Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į UAB "Kauno vandenys" nuotekų labaratoriją

tyrimas

6,00

1,26

7,26

Pastaba: 
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. -  1 valanda.
2. Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės svaivaldybės tarybos.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-18