KITOS UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina
2. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai
3. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai


Kaip užsakyti paslaugą
Užsakovas pateikia prašymą (norodant vardą, pavardę arba ūkio subjekto pavadinimą, adresą, telefono numerį, pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį) ir pristato į bendrovę adresu Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė arba elektroniniu paštu: uzsakymai@suduvosvandenys.lt
PASTABA. UAB „Sūduvos vandenys“ administracija, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, priima sprendimą dėl paslaugos atlikimo pirmumo.
Kilus klausimams skambinkite telefonu +370 635 00 007.
Papildomų paslaugų kainoraštis
PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės
"Sūduvos vandenys" direktorius
2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-158
Kainos nuo 2022 m. spalio 1 d.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina be PVM (eurais)

PVM (eurais)

Kaina su PVM (eurais)

 

Mechanizmų  nuoma ir paslaugų teikimas

 

 

 

 

1.

Nuotekų vamzdynų atkimšimo mašinos nuoma (MB-515)

valanda

61,78

12,97

74,75

1.1.

Už nuvažiuotus kilometrus

kilometras

0,93

0,20

1,13

2. Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose valanda 54,57 11,46 66,03
2.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
3. Įvadų uždarymas, atidarymas valanda 41,89 8,80 50,69
3.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,76 0,16 0,92
4. Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose valanda 52,95 11,12 64,07
4.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,80 0,17 0,97
5. Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³), be vandens kainos** paslauga 16,19 3,40 19,59
5.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,66 0,14 0,80
6. Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas (be skaitiklio kainos) plombavimas paslauga 15,50 3,26 18,76
6.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
7. Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų) paslauga 25,65 5,39 31,04
8. Vandens tiekimo įvado įrengimas metras 17,89 3,76 21,65
8.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
9. Nuotekų šalinimo išvado įrengimas metras 25,21 5,29 30,50
9.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
10. Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas valanda 100,37 21,08 121,45
10.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 1,09 0,23 1,32
11. Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje paslauga 9,85 2,07 11,92
11.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
12. Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu įrašas 2,74 0,58 3,32
13. Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas paslauga 153,61 32,26 185,87
13.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
14. Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas paslauga 202,80 42,59 245,39
14.1. Už nuvažiuotus kilometrus kilometras 0,47 0,10 0,57
Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas
Geriamasis vanduo:
1. Mikrobiologinis tyrimas: tyrimas 21,43 4,50 25,93
1.1. Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos tyrimas 10,92 2,29 13,21
1.2. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius tyrimas 5,26 1,10 6,36
1.3. Žarniniai enterokokai tyrimas 5,26 1,10 6,36
2. pH nustatymas tyrimas 2,64 0,55 3,19
3. Bendrosios geležies nustatymas tyrimas 6,77 1,42 8,19
4. Nitritų kiekio nustatymas tyrimas 5,43 1,14 6,57
5. Nitratų kiekio nustatymas tyrimas 6,52 1,37 7,89
6. Chloridų kiekio nustatymas tyrimas 6,62 1,39 8,01
7. Amonio kiekio nustatymas tyrimas 6,17 1,30 7,47
8. Drumstumo nustatymas tyrimas 3,77 0,79 4,56
9. Spalvos nustatymas tyrimas 4,30 0,90 5,20
10. Sulfatų kiekio nustatymas tyrimas 4,89 1,03 5,92
11. Permanganato indeksas tyrimas 6,93 1,46 8,39
12. Savitasis elektros laidis tyrimas 1,99 0,42 2,41
13. Bendrojo kietumo nustatymas tyrimas 6,87 1,44 8,31
Nuotekos:
1.

Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas

tyrimas 8,73 1,83 10,56
2.

BDS₇ nustatymas

tyrimas 12,94 2,72 15,66
3.

ChDS nustatymas

tyrimas 9,71 2,04 11,75
4.

Amonio azoto kiekio nustatymas

tyrimas 6,17 1,30 7,47
5.

Nitritų azoto kiekio nustatymas

tyrimas 5,43 1,14 6,57
6.

Nitratų azoto kiekio nustatymas

tyrimas 6,52 1,37 7,89
7.

Fosfatų fosforo kiekio nustatymas

tyrimas 5,81 1,22 7,03
8.

Bendro fosforo kiekio nustatymas

tyrimas 6,92 1,45 8,37
9.

Kjeldalio azoto kiekio nustatymas

tyrimas 9,65 2,03 11,68
10.

pH nustatymas

tyrimas 2,64 0,55 3,19
11.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas 5,58 1,17 6,75
12.

Vario kiekio nustatymas

tyrimas 7,37 1,55 8,92
13.

Nikelio kiekio nustatymas

tyrimas 6,15 1,29 7,44
14.

Chromo kiekio nustatymas

tyrimas 7,45 1,56 9,01
15.

Cinko kiekio nustatymas

tyrimas 7,25 1,52 8,77
16.

Sulfato kiekio nustatymas

tyrimas 4,89 1,03 5,92
17.

Chlorido kiekio nustatymas

tyrimas 6,62 1,39 8,01
18.

Nuotekų mėginių pristatymas dėl naftos produktų analičių atlikimo į UAB "Kauno vandenys" nuotekų laboratoriją

tyrimas 8,09 1,70 9,79
Pastaba: 
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. -  1 valanda.
2. **-Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės svaivaldybės tarybos.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-03