KITOS UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo darbai hidrodinamine mašina
2. Vandentiekio avarijų tinkluose likvidavimo darbai
3. Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai


Kaip užsakyti paslaugą
Užsakovas pateikia prašymą (norodant vardą, pavardę arba ūkio subjekto pavadinimą, adresą, telefono numerį, pageidaujamos paslaugos pavadinimą ir turinį) ir pristato į bendrovę adresu Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė arba elektroniniu paštu: uzsakymai@suduvosvandenys.lt
PASTABA. Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ administracija, atsižvelgdama į bendrovės darbo specifiką, priima sprendimą dėl paslaugos atlikimo pirmumo.
Kilus klausimams skambinkite telefonu +370 635 00 007.
Papildomų paslaugų kainoraštis
PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės
„Sūduvos vandenys“ direktorius
2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-60
Kainos nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetas

Kaina be PVM (eurais)

PVM (eurais)

Kaina su PVM (eurais)

 

Mechanizmų  nuoma ir paslaugų teikimas

 

 

 

 

1.

Nuotekų vamzdynų atkimšimo mašinos nuoma (MB-515)

valanda

72,73

15,27

88,00

2. Gedimų šalinimas, pajungimų įrengimas vandentiekio tinkluose (be sunaudotų medžiagų kainos) valanda 68,60 14,40 83,00
3. Įvadų uždarymas, atidarymas (be sunaudotų medžiagų kainos) valanda 68,60 14,40 83,00
4. Gedimų šalinimas nuotekų tinkluose (be sunaudotų medžiagų kainos) valanda 68,60 14,40 83,00
5. Vandens vežimas gyventojams (3,7 m³), be vandens kainos** paslauga 22,31 4,69 27,00
6. Sugadinto apskaitos prietaiso pakeitimas ir plombavimas (be skaitiklio kainos) paslauga 19,01 3,99 23,00
7. Vartotojo pageidavimu apskaitos prietaiso nuvežimas (parvežimas) neeilinei metrologinei patikrai (be patikros sąnaudų ir skaitiklio kainos) paslauga 19,01 3,99 23,00
8. Vandens tiekimo įvado įrengimas metras 26,45 5,55 32,00
9. Nuotekų šalinimo išvado įrengimas metras 32,23 6,77 39,00
10. Individualių nuotekų valyklų aptarnavimas valanda 109,09 22,91 132,00
11. Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (Marijampolės miesto teritorijoje) paslauga 13,22 2,78 16,00
12. Vandens atjungimas / pajungimas pastato viduje (už Marijampolės miesto ribų) paslauga 19,84 4,16 24,00
13. Nuotekų šulinuko (nepritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas paslauga 176,86 37,14 214,00
14. Nuotekų šulinuko (pritaikyto važiuojamai kelio daliai) įrengimas paslauga 259,50 54,50 314,00
15. Mini ekskavatoriaus nuoma valanda 37,19 7,81 45,00
16. Savivarčio sunkvežimio su hidromanipuliatoriumi nuoma valanda 41,32 8,68 50,00
17. Traktorius su žolės smulkintuvu valanda 41,32 8,68 50,00
18. Gedimų šalinimas ascenizacine mašina valanda 123,14 25,86 149,00
19. Gedimų šalinimas hidrodinamine mašina MAN valanda 170,25 35,75 206,00
20. Ekskavatoriaus nuoma valanda 41,32 8,68 50,00
21. Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras iki DN110 (be sunaudotų medžagų) metras 28,93 6,07 35,00
22. Vamzdžių klojimas horizontalaus kryptinio gręžimo įranga, diametras virš DN160 (be sunaudotų medžagų) metras 32,23 6,77 39,00
23. Už nuvažiuotus kilometrus (lengvieji automobiliai) kilometras 0,58 0,12 0,70
24. Už nuvažiuotus kilometrus (krovininiai automobiliai iki 3,5 t) kilometras 0,79 0,17 0,96
25. Už nuvažiuotus kilometrus (specialioji technika ir krovininiai automobiliai virš 3,5 t) kilometras 0,99 0,21 1,20
26. Vieno vartotojo informacijos surinkimas su išrašu įrašas 3,31 0,69 4,00
Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorinių analizių atlikimas
Geriamasis vanduo:
1. Mikrobiologinis tyrimas: tyrimas 23,14 4,86 28,00
1.1. Žarninė lazdelė (E-coli) ir kaliforminės bakterijos tyrimas 11,57 2,43 14,00
1.2. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius tyrimas 6,61 1,39 8,00
1.3. Žarniniai enterokokai tyrimas 6,61 1,39 8,00
2. pH nustatymas tyrimas 4,13 0,87 5,00
3. Bendrosios geležies nustatymas tyrimas 7,44 1,56 9,00
4. Nitritų kiekio nustatymas tyrimas 6,61 1,39 8,00
5. Nitratų kiekio nustatymas tyrimas 7,44 1,56 9,00
6. Chloridų kiekio nustatymas tyrimas 7,44 1,56 9,00
7. Amonio kiekio nustatymas tyrimas 6,61 1,39 8,00
8. Drumstumo nustatymas tyrimas 4,13 0,87 5,00
9. Spalvos nustatymas tyrimas 4,96 1,04 6,00
10. Sulfatų kiekio nustatymas tyrimas 4,96 1,04 6,00
11. Permanganato indeksas tyrimas 7,44 1,56 9,00
12. Savitasis elektros laidis tyrimas 2,48 0,52 3,00
13. Bendrojo kietumo nustatymas tyrimas 7,44 1,56 9,00
Nuotekos:
1.

Skendinčių medžiagų kiekio nustatymas

tyrimas 9,92 2,08 12,00
2.

BDS₇ nustatymas

tyrimas 14,05 2,95 17,00
3.

ChDS nustatymas

tyrimas 10,74 2,26 13,00
4.

Amonio azoto kiekio nustatymas

tyrimas 6,61 1,39 8,00
5.

Nitritų azoto kiekio nustatymas

tyrimas 6,61 1,39 8,00
6.

Nitratų azoto kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
7.

Fosfatų fosforo kiekio nustatymas

tyrimas 6,61 1,39 8,00
8.

Bendro fosforo kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
9.

Kjeldalio azoto kiekio nustatymas

tyrimas 10,74 2,26 13,00
10.

pH nustatymas

tyrimas 4,13 0,87 5,00
11.

Permanganatinė oksidacija

tyrimas 6,61 1,39 8,00
12.

Vario kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
13.

Nikelio kiekio nustatymas

tyrimas 6,61 1,39 8,00
14.

Chromo kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
15.

Cinko kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
16.

Sulfato kiekio nustatymas

tyrimas 4,96 1,04 6,00
17.

Chlorido kiekio nustatymas

tyrimas 7,44 1,56 9,00
18.

Nuotekų mėginių pristatymas į kitas laboratorijas dėl naftos produktų analičių atlikimo

tyrimas 9,09 1,91 11,00
Pastaba: 
1. Bendras apmokamas laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu: mažiau kaip 0,5 val. skaičiuojama 0,5 val., o daugiau kaip 0,5 val. -  1 valanda.
2. **-Paslaugoms teikti sunaudoto vandens ir nuotekų kainos skaičiuojamos pagal kainas, suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija ir patvirtintas Marijampolės svaivaldybės tarybos.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-12