BAIGIAMAS ĮGYVENDINTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTO Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 „NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ STATYBA IR PLĖTRA MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE“ II ETAPAS

2023 09 14

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ 2022 m. gruodžio mėn. baigė įgyvendinti projekto „Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0007 pirmą etapą, kurio metu pasiekta:

- inventorizuoti, suskaitmeninti, registruoti apie 200,26 km vandentiekio ir nuotekų tinklų;

-  paklota 7,91 km nuotekų tinklų Gudelių miestelyje. Šiame miestelyje prie nuotekų surinkimo tinklų turi galimybę prisijungti – 220 gyventojų;

- pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, kurie gali aptarnauti 220 gyventojų (105 būstus);

- teiktos projekto įgyvendinimui reikalingos paslaugos.

 Nauja infrastruktūra leidžia Gudelių miestelio gyventojams naudotis centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas bei nuotekų valyklos statyba  sumažino neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrina patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą.

Panaudojant papildomo finansavimo lėšas įgyvendinamos veiklos skirtos užtikrinti bei padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Balsupių, Katiliškių, Želsvos gyvenviečių gyventojams rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius bei Padovinio ir Meškučių gyvenviečių nuotekų tinklą  sujungiant su Marijampolės nuotekų surinkimo sistema. Viena papildoma veikla skirta kokybiško vandens tiekimo Marijampolės aglomeracijos gyventojams užtikrinimui, rekonstruojant Marijampolės Vasaros g. vandenvietės vandens gerinimo įrenginius.

 

Antrojo etapo metu atliktos šios veiklos:

 

-  rekonstruoti Balsupių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai, kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas gaus 59 būstai/ 124 gyventojai;

-  rekonstruoti Katiliškių gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai, kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas gaus 27 būstai/ 57 gyventojai;

-  rekonstruoti Želsvos gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai, kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas gaus 179 būstai/ 376 gyventojai;

-  paklota 3,34 km nuotekų surinkimo tinklų nuo Meškučių gyvenvietės iki Marijampolės aglomeracijos, kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas gaus 101 būstas/ 212 gyventojų;

-  paklota 5,45 km nuotekų surinkimo tinklų nuo Padovinio gyvenvietės iki Marijampolės aglomeracijos, kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas gaus 106 būstai/ 223 gyventojai.

-  rekonstruoti Marijampolės miesto Vasaros g vandenvietės vandens gerinimo įrenginiai (300 m3/val.), pagerintos vandens tiekimo paslaugos 7678 būstams/ 16124 gyventojams.

 Įgyvendinus pirmojo ir antrojo etapo veiklas, pasiektas pagrindinis projekto tikslas - padidintas Marijampolės savivaldybės Gudelių, Balsupių, Katiliškių, Želsvos, Meškučių, Padovinio gyvenviečių nuotekų tvarkymo ir Marijampolės miesto vandens tiekimo paslaugų prieinamumas ir efektyvumas.

 Abiejų etapų bendras biudžetas 6.878.877,61 Eur, iš kurių ES lėšos sudaro 3.638.896,38 Eur, o 3.239.981,23 Eur suma - uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys" ir Projekto partnerio Marijampolės savivaldybės lėšos.


Paskutinį kartą redaguota: 2023-09-14