Aktualu

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: (8 343) 91 942
    Tel.: (8 343) 92 894
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis
UAB „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-12-12 nutarimo Nr. 1259  „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo“ 4 punktu, apskaičiavo vidutinį Marijampolės savivaldybės suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vienam gyventojui – 2,47m3/mėn., kuris bus taikomas nuo 2019 metų vasario 1 dienos.

Kai asmuo nėra pasirašęs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties arba atsisako ją pasirašyti, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis. Priimtų tvarkyti nuotekų kiekis, kai nėra nustatyta tvarka įrengtų atsiskaitomųjų nuotekų apskaitos prietaisų, prilyginamas patiekto geriamojo vandens kiekiui.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.
Informacija apie geriamojo vandens suvartojimo normas
UAB „Sūduvos vandenys“, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989  „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo “ 4 punktu, paskaičiavo vidutinį Marijampolės sav. suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vienam gyventojui – 2,25m3/mėn.
 
Jis taikomas nuo 2018m. vasario 1d. iki 2019m. sausio 31d.vartotojams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų šalto vandens apskaitos prietaisų.
Informacija vartotojams

Informuojame, kad diegiant geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo  apskaitos programą buvusi informacinė savitarnos sistema laikinai neveikia. Įdiegus naują savitarnos sistemą apie pasikeitimus vartotojai bus informuojami UAB ‘‘Sūduvos  vandenys‘‘ internetiniame puslapyje. Atsiprašome už laikinus sutrikimus.

Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, dėl nuotekų transportavimo (išvežimo) paslaugos gali kreiptis į UAB "Marijampolės švara" tel. Nr.: +370 343 71748, Vasaros g. 16, Marijampolė.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-10