NUOTEKŲ VALYMAS

UAB „Sūduvos vandenys“ 2018 m. eksploatavo Marijampolės nuotekų valyklą bei 15 gyvenviečių mažųjų nuotekų valyklų. Išvalyta 4719,9 tūkst. m3 nuotekų, tame skaičiuje 4519,1 tūkst.m3 Marijampolės valykloje.

Pagal TIPK leidimą pagrindiniai kontroliuojami parametrai yra:

BDS7 -17 mg/l,

Skendinčios medžiagos – 30 mg/l,

bendras azotas - 15 mg/l,

bendras fosforas - 2mg/l.

2018 m. Marijampolės valykloje valytų nuotekų kokybiniai rodikliai yra:

BDS7 – 6,90 mg/l

skendinčios medžiagos – 11,70 mg/ l

bendrasis azotas – 11,70 mg/ l

bendrasis fosforas – 1,0 mg/l

Nuotekų valymo procese susidaro dumblas, kuris toliau yra apdorojamas, t. y. tankinamas, pūdomas, sausinamas ir džiovinamas. 2018 m., apdorojant nuotekų dumblą, išgauta 692770 m3 biodujų, iš kurių pagaminta 530345 kWh elektros energijos. Iš apdoroto dumblo susidarė apie 1362 t (sausomis medžiagomis) džiovinto dumblo granulių.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-11