NUOTEKŲ VALYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys” 2022 m. eksploatavo Marijampolės miesto nuotekų valyklą bei 20 gyvenviečių mažųjų nuotekų valyklų. Išvalyta 4959,2 tūkst. m3 nuotekų, tame skaičiuje 4628,3 tūkst. m3 Marijampolės miesto valykloje.

Pagal Taršos leidimą pagrindiniai kontroliuojami parametrai yra:

BDS7 -17 mg/l,

Skendinčios medžiagos – 30 mg/l,

Bendras azotas - 15 mg/l,

bendras fosforas - 2mg/l.

2022 m. Marijampolės miesto valykloje valytų nuotekų kokybiniai rodikliai yra:

BDS7 – 6,87 mg/l

Skendinčios medžiagos – 20,44 mg/ l

Bendrasis azotas – 11,68 mg/ l

Bendrasis fosforas – 0,80 mg/l

 

Nuotekų valymo procese susidaro dumblas, kuris toliau yra apdorojamas, t. y. tankinamas, pūdomas, sausinamas ir džiovinamas. 2022 m., apdorojant nuotekų dumblą, išgauta 419320 m3 biodujų. Susidarė 106,088 tūkst.t nuotekų dumblo. Iš apdoroto dumblo susidarė apie 787 t (sausomis medžiagomis) džiovinto nuotekų dumblo granulių.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-22