Informacija apie pirkimų vykdymą ne per CPO.Lt katalogą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 straipsnio 2 dalimi, Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys” (toliau – PS) informuoja, kad:
1. PS neperka prekių, paslaugų arba darbų per CPO.LT katalogą, jeigu tokių prekių, paslaugų arba darbų CPO.LT kataloge nėra. Tokiais atvejais pagrindimas dėl nepirkimo per CPO.LT  katalogą nerengiamas.
2. Vykdant neskelbiamą apklausą, kurios numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM), PS turi teisę neįsigyti prekių, paslaugų arba darbų per CPO.LT katalogą (pagal Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-1, 11 punktą (aktuali redakcija)). Tokiais atvejais pagrindimas dėl nepirkimo per CPO.LT katalogą nerengiamas.
3. Jeigu PS, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 90 straipsnio 2 dalimi privalo įsigyti prekių, paslaugų arba darbų per CPO.LT katalogą, tačiau priima sprendimą prekių, paslaugų arba darbų per CPO.LT katalogą nepirkti, pirkimo dokumentuose PS pateikia pagrindimą dėl nepirkimo per CPO.LT katalogą, kuris skelbiamas CVP IS pirkimo sąlygose https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/.
Paskutinį kartą redaguota: 2023-06-01