Marijampolės miesto nuotekų valykla

Marijampolės mieste visos nuotekų tinklais surenkamos nuotekos yra mechaniškai ir biologiškai išvalomos nuotekų valykloje. Nuotekų valykla pagal išvalymo rodiklius atitinka šiuo metu šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus nuotekų valymui, joje įdiegtas ir biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) šalinimas.

Valyklos pajėgumas 22 tūkst. m3 per parą. Valykla turi mechaninio ir dvi biologinio valymo linijas. Šiuo metu eksploatuojama viena II laipsnio biologinio valymo linija, kurios pajėgumas 18 tūkst. m3 per parą. Vidutiniškai per parą į nuotekų valyklą atiteka 12,7 tūkst. m3 nuotekų.

Mechaninio nuotekų valymo eiga:
1. Nuotekos teka pro mechaninių grotų įrenginius, kurie iš nuotekų atskiria stambius nešmenis.
2. Nuotekos patenka į smėliagaudes, kuriose dėl sunkio jėgų nusėda mineralinės kilmės didelio tankio medžiagos, kaip smėlis ir pan.
3. Nuotekos patenka į pirminius nusodintuvus. Čia nusėda kietosios, organinės ir kitos neištirpusios dalelės. Iš jų susidaro pirminis dumblas, kuris toliau paduodamas į dumblo tvarkymo (apdorojimo) įrenginius.


Biologinio nuotekų valymo eiga:
4. Nuotekos nukreipiamos į aerotankus – veikliojo dumblo rezervuarus. Čia nuotekas valo mikroorganizmai: bakterijos skaido ir kaip maistą naudoja organinius nuotekų teršalus, orapūtės tiekia orą, kad mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi. Maišyklės veiklųjį dumblą palaiko pakibusioje būsenoje.
5. Nuotekų ir veikliojo dumblo mišinys patenka į antrinius nusodintuvus. Šie įrenginiai atskiria išvalytą vandenį nuo veikliojo dumblo. Išvalytas vanduo nukreipiamas į išleistuvą, o dumblas – į dumblo rezervuarą tolesniam panaudojimui arba apdorojimui.

Nuotekų valykloje išvalytas vanduo išleidžiamas į Šešupės upę.

Teršalų šalinimo bei išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybės kontrolę vykdo UAB „Sūduvos vandenys“ nuotekų laboratorija.

Visuose nuotekų valymo procesuose susidaro dumblas. Modernūs Marijampolės dumblo apdorojimo įrenginiai buvo pastatyti 2013 m. Nuotekų valykloje susidaręs pirminis, perteklinis ir atvežtinis dumblas pūdomas anaerobiniu būdu išgaunant biodujas, kurios naudojamos gaminant šiluminę energiją. Apdorotas dumblas sausinamas ir vėliau džiovinamas formuojant džiovinto dumblo granules. Paruoštos džiovinto dumblo granulės perduodamos ūkininkams laukų tręšimui.

Marijampolės savivaldybės nuotekų valyklos

2022 m. UAB „Sūduvos vandenys” eksploatavo 20 Marijampolės savivaldybės gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių. 4-iose nuotekų valyklose veikia mechaninio valymo įrenginai, 9-iose biologinio su mechaniniu valymu įrenginiai, 7-iose denitrifikacijos su biologiniu ir mechaniniu valymu įrenginiai.

Mechaninio valymo įrenginiuose yra sulaikomi stambiausi ir sunkiausi nuotekų teršalai. Mechaninio valymo įrenginiai – grotos, smėliagaudės, sėsdintuvai. Nuotekų mechaninio valymo metu išskiriama apie 20 – 50 % nuotekų teršalų.

Biologiniam nuotekų valymui panaudojami mikroorganizmai, kurių yra ir gamtinėje aplinkoje. Tai aerobiniai (gyvenantys aplinkoje, kurioje yra deguonies) ir anaerobiniai (gyvenantys aplinkoje, kurioje nėra deguonies) mikroorganizmai. Nuotekų biologinio valymo įrenginiuose jiems sudaromos palankios mitybos ir dauginimosi sąlygos. Biologinio valymo įrenginiuose pasiekiamas nuotekų išvalymas iki 90 – 98 %. Denitrifikacijos proceso metu vyksta azoto šalinimas - nitratai verčiami laisvu azotu.

Gyvenvietės kuriose įrengtos nuotekų valyklos: Valavičiai, Liudvinavas, Sasnava, Balsupiai, Bukta, Meškučiai, Padovinys, Smilgiai, Želsva, Šunskai, Katiliškiai, Igliauka, Kūlokai, Gustabūdis, Geležiniai, Šventragis, Gudeliai, Igliškėliai, Dielinė.

Šių vietovių nuotekų valyklose per 2022 metus išvalyta 330,958 tūkst. m3 nuotekų, paimti 115 nuotekų ėminių, kuriuose ištirti 1265 komponentai. Nuotekų išvalymo kokybė visose Marijampolės kaimiškų vietovių nuotekų valyklose atitinka Nuotekų tvarkymo reglamente keliamus reikalavimus.

Paviršinės nuotekos

UAB „Sūduvos vandenys“ prižiūri paviršinių nuotekų tinklus Marijampolės miesto savivaldybės teritorijoje. Paviršinės bei drenažinės lietaus nuotekos surenkamos nuo gyvenamųjų teritorijų ir Marijampolės miesto gatvių.

2022 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 82,6 km Marijampolės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, 13 išleistuvų bei 6 lietaus nuotekų valyklas, įrengtas įvairiose Marijampolės miesto vietose. Praėjusiais metais pastatytos 4 paviršinių nuotekų valyklos (Bažnyčios, Gėlyno, Šaltinio ir Geležinkelio gatvėse), rekonstruota 0,462 km paviršinių nuotekų tinklų Geležinkelio g., paklota 3,676 km paviršinių nuotekų tinklų Marijampolės mieste. Bendras paviršinių nuotekų valyklų našumas siekia – 520 l/s, arba 16398,72 tūkst. m3/metus.

Valymo įrenginiuose paviršinės nuotekos išvalomos nuo smėlio/purvo ir naftos produktų. Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į Šešupės upę.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-08-09