Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 7 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, pagal pateiktus licencijas turinčių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (toliau – Ūkio subjektai) faktinius 2015 metų duomenis atliko Ūkio subjektų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros analizę už 2015 metus.

Informuojame, kad Komisija 2016 m. gruodžio 8 d. vykusiame Komisijos posėdyje priėmė nutarimą Nr. O3-422 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų reguliuojamos veiklos 2015 metais“ (toliau – Nutarimas). Nutarimo 1 punktu Komisija pritarė Komisijos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus (toliau – Vandens skyrius) parengtai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų metrologinės patikros ataskaitai. Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija Nutarimo 2 punktu konstatavo, jog UAB „Sūduvos vandenys“ neįvykdė Įstatymo 35 straipsnio 3 dalies ir (arba) Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Standartinių sąlygų aprašas), 58.5 papunkčio reikalavimų. (Vandens skaitiklių be patikros skaičius sudaro 11,3%). 

Komisija 2016 m. gruodžio 8 d. viešojo posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. O2-51 pavedė Vandens skyriui raštu kreiptis į Ūkio subjektus, kurie 2015 metais neįvykdė Įstatymo 35 straipsnio 3 dalies ir Standartinių sąlygų aprašo 58.5 papunkčio reikalavimų, siekiant nustatyti reikalavimų nevykdymo priežastis. Posėdžio protokoliniu sprendimu Komisija taip pat akcentavo būtinybę apie susidariusią situaciją informuoti vietos savivaldybes, kaip Ūkio subjektų savininkus. 

Atsižvelgdama į tai, Komisija prašo UAB „Sūduvos vandenys“ iki 2017 m. sausio 20 d. pateikti paaiškinimus dėl Įstatymo ir Standartinių sąlygų aprašo reikalavimų nevykdymo priežasčių bei nurodyti, kokių priemonių ir kada bus imamasi Komisijos Nutarime įvardintiems teisės aktų pažeidimams pašalinti.

UAB „Sūduvos vandenys“ informavo Valstybinę kainų ir energetikos komisiją apie įstatymo ir standartinių sąlygų aprašo reikalavimų nevykdymo priežastis ir nurodė priemones įvardintiems teisės aktų pažeidimams pašalinti.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-07