Veiklos planai ir ataskaitos

Dispečerinė (avarinė tarnyba)
Klientų aptarnavimas
  • Tel.: +370 635 00 007
    abonentai@suduvosvandenys.lt
  • Užsakymai
    uzsakymai@suduvosvandenys.lt

Finansinių ataskaitų rinkiniai
2021 m.
Nepriklausomo audito išvada
Audito ataskaita
Reguliuojamos veiklos ataskaitos
Pavadinimas 2021 m.
Reguliuojamos veiklos ataskaita
Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas 
Reguliuojamos veiklos audito ataskaita
Teršalų monitoringo ataskaitos

Informacija pateikta pagal LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 patvirtintų Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus.

Taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys:

2020 m. I ketvirtis 2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis

2021 m. I ketvirtis 2021 m. II ketvirtis 2021 m. III ketvirtis 2021 m. IV ketvirtis

2022 m. III ketvirtis
Marijampolės
Kaimų

Monitoringo ataskaitos:

Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-17